βιογραφικο

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

2009 Μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη , Διαβητολογικό κέντρο

Γ.Ν.Νίκαιας Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεήμων»

2005 Ειδικότητα Ειδικού Παθολόγου, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Ν.Α, Πανεπιστήμιο Αθήνας

(ΕΚΠΑ)

1997 Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος, Νομαρχία Αθήνας

1997 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθήνας -ΕΚΠΑ (Λίαν Καλώς)

ΜΕΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μελέτης του Σακχαρώδη Διαβήτη, EASD

(Εuropean Association for the Study of Diabetes)

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ)

Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας (ΙΣΑ)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

2015- σήμερα, Παθολόγος κλινικός συνεργάτης Metropolitan Hospital, Αθήνα

2013-2014 Τακτικά εξωτερικά ιατρεία Διαβητολογικού τμήματος Iaso General, Aθήνα

2008- σήμερα, Ιδιωτικό Παθολογικό και Διαβητολογικό Ιατρείο

2005-2012 Επιμελήτρια Παθολόγος Βιοκλινική Αθήνας

Υπεύθυνη Διαβητολογικού Ιατρείου Βιοκλινικής Αθήνας

1998-2000 Εφημερεύουσα συνεργάτης ιατρός, Αθήναιον Νοσηλευτικό Κέντρο

Ιατρός συντονιστικού κέντρου, SOS ιατροί, Αθήνα

1997-1998 Υπηρεσία Υπαίθρου, ΠΙ Αγίου Πέτρου , ΚΥ Βασιλικής Ν. Λευκάδας

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Σακχαρώδης Διαβήτης

Παράγοντες Μεταβολισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ενδεικτικές αναφορές:

Συνέδρια

2017- 53rd Annual Meeting of the European Association for the study of Diabetes

11-15 September, Lisbon, Portugal

2016- 52nd Annual Meeting of the European Association for the study of Diabetes

12-16 September, Munich, Germany

2014-50th Annual Meeting of the European Association for the study of Diabetes

15-19 September, Vienna Austria

2014-23o Έτος Ημέρες Παθολογίας,

ΓΠΠΚλινική Αθηνών, 4-5 Απριλίου, Αθήνα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2014 – Guidelines στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2 και στο Μεταβολικό Σύνδρομο

Ελληνικό Κολλέγιο Μεταβολικών Νοσημάτων, Αθήνα 4 Οκτωβρίου

2013 – Λιπίδια στην Κλινική Πράξη

Ομάδα Προληπτικής Καρδιολογίας Ωνασείου ΚΧ κέντρου, 9 Φεβρουαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαφορά στην αποτελεσματικότητα θεραπευτικών σχημάτων με κλασσική ή

Πεγκυλιωμένη Ιντερφερόνη με ή χωρίς ριβαμπιρίνη σε ασθενείς με χρόνια HCV

λοίμωξη από γονότυπους μη-1.

Σάββας Π. Σάββας, Κοσκίνας Ιωάννης, Παπαιωάννου Χρήστος, Ζαχαράκης Γεώργιος, Ξυδιά Ειρήνη, Σαβίν Μιχαέλλα, Σαραμάντου Ρουξάντρα, Σταμούλης Νικόλαος, Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος.

9o Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, 4-7 Μαϊου 2005, Μύκονος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περιβάλλον και Χημικοί Διαταράκτες του Ενδοκρινικού Συστήματος (Χ-ΔΕΣ)

Ειρήνη Ξυδιά, Ευανθία Διαμάντη-Κανδαράκη

Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Γεωργίου Ι.Αραπάκη, Αθήνα 2014, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-Διαγνωστικός Γρίφος Δ.Κουντουράς, Ε.Ξυδιά, Ν.Σταμούλης, Ι.Ντουράκης, Δ.Παπαζήση, Χ.Τούντας Βιοκλινική Γενική Κλινική Αθηνών Αρεταίος. 2007 Ιούλιος-Σεπτέμβριος τεύχος 40ο,τόμος Ι’:1145

-Διαφορά στην αποτελεσματικότητα θεραπευτικών σχημάτων με Πεγκυλιωμένη

Ιντερφερόνη και ριβαμπιρίνη σε ασθενείς με χρόνια HCV λοίμωξη από γονότυπους 2, 3 και 4.

Σάββας Π. Σάββας, Ξυδιά Ειρήνη, Ζαχαράκης Γεώργιος, Κοσκίνας Ιωάννης,

Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος.

Νοσοκομειακά Χρονικά 2004, vol. 66 (suppl 1)

HIV-εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση ή HIV-νεφροπάθεια σε

Έλληνα ασθενή

Α.Καλοταιράκης, Α.Φιλιώτου, Σ.Μπάτζιος, Ε.Ξυδιά, Γ.Μπουγάτσος,

Ι.Κακάβας

Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2004, 21(6):570-573

Treatment of chronic consumptive coagulopathy associated with aortic

aneurysm with low molecular weight heparin: a case report and review

οf the literature

Ireni Xydia , John Koskinas , Marianna Bellia , George Theodossiades ,

Ireni Kontopoulou , Stephanos Hadziyannis

Haema 2003; 6(2): 243-247

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Συμμετοχή σε πολυκεντρική κλινική μελέτη με θέμα:

PegIntron και Rebetol για τη Θεραπεία της χρόνιας Ηπατίτιδας C σε Ενήλικα άτομα που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία για λοίμωξη από τον ιο ηπατίτιδας C (HCV)2 ή 3 ή 2/3 και άτομα με HCV1 με προ θεραπείας ιικό φορτίο HCVRNA 2.000.000 αντίγραφα /ml

Οκτώβριος 2001 χορηγός: Ινστιτούτο Ερευνών ScheringPlough